Privacy Statement

Privacy statement

Wat leggen we vast en waarvoor gebruiken we de gegevens?

 • Vrijwilligers
  • Persoonsgegevens (naam, geboortedatum en geslacht)
   • Voor het indelen van groepen
  • Contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres)
   • Voor het sturen van informatie over deelname aan de KVW van het jaar van opgave
   • Voor het sturen van verzoek voor deelname van daaropvolgende jaren
   • Voor het sturen van verzoeken voor vrijwilligerswerk voor andere verenigingen m.b.t. schoolgaande kinderen in de kern Haaren
  • Deelnemers
   • Persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geslacht en school/schoolgroep)
    • Voor het indelen van groepen
   • Contactgegevens van ouders/verzorgers (adres, telefoonnummer, e-mailadres)
    • Voor het sturen van informatie over deelname aan de KVW van het jaar van opgave
    • Bereiken van ouders/verzorgers in geval van calamiteiten

 

Hoe lang bewaren we de gegevens?

 • Vrijwilligers
  • Vanaf aanmelding op de website of via e-mail worden de gegevens voor onbepaalde tijd bewaard zodat we ieder jaar weer kunnen vragen of de vrijwilliger wil deelnemen aan de KinderVakantieWeek. Vrijwilligers kunnen te allen tijde verzoeken om de gegevens uit het bestand te verwijderen via kvwhaaren@live.nl.
 • Deelnemers
  • De gegevens van kinderen en ouders/verzorgers van schoolgroepen 1 t/m 7 worden bewaard vanaf inschrijving tot en met een maand na de KinderVakantieWeek van dat jaar. Daarna worden alle persoonsgegevens verwijderd.
  • De gegevens van kinderen en ouders/verzorgers van schoolgroep 8 worden bewaard vanaf inschrijving tot aan een jaar na de KinderVakantieWeek van dat jaar. We bewaren de gegevens van deze deelnemers langer zodat we ze voor het volgende jaar kunnen vragen of ze vrijwilliger willen worden. Nadat we ze als vrijwilliger hebben aangeschreven (uiterlijk een jaar na de voorgaande KVW) worden de gegevens verwijderd. Bij inschrijving als vrijwilliger worden de persoonsgegevens vanaf dat moment behandeld zoals vermeld onder het kopje vrijwilligers.

Foto’s

Tijdens de KVW plaatsen wij foto’s op ons Facebook en Instagram account. Wij brengen hierbij geen kinderen/vrijwilligers herkenbaar in beeld.

Wij zijn hiertoe genoodzaakt omdat niet iedereen toestemming geeft voor plaatsing en wij daardoor niet kunnen waarborgen dat we alleen kinderen met toestemming fotograferen.